top of page

100台北市中正區北平東路30號14樓之1

 

客服專線: 0800-018-666

 

營業時間: 週一至週五  

                9:00 -12:00 13:00 -18:00  

貝思寶兒歡迎您提供寶貴訊息及查詢相關產品,請您提供您的正確聯絡資料,我們會及時回覆予您。

感謝您的來信,我們會盡快回覆您!

bottom of page